PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN CALIDADE DE LEITE PARA OS FACULTATIVOS DE ADSGestion, S.C.G.Coa colaboración de Boehringuer Ingelheim, ADSGestión S.C.G. inicia un programa continuo de formación para os técnicos implicados nos programas de calidade de leite. O pasado 16 de Decembro de 2011, Luís Miguel Jiménez –experto en mamite de recoñecido prestixio de Servet Talavera- impartiu un seminario sobre Análise e Interpretación de Informes Analíticos e Estadísticos de Mamite a nivel de explotación.
En próximas datas, o programa de formación completarase con seminarios de campo sobre control dinámico de instalacións de muxido.