Comezan as auditorías técnicas das ADSG

En pasadas datas, os técnicos da Consellería do Medio Rural finalizaron as auditorías técnico-administrativas das ADSG da Provincia de Lugo que xestiona ADSGestion SCG. Todas elas tiveron un resultado positivo. Na actualidade, a Consellería do Medio Rural está a realizar as inspeccións de campo nas explotacións.