Nova ADSG

Unha nova ADSG ven de contratar os Servizos de ADSGestion SCG. Trátase da ADSG da Ulloa, radicada no concello de Antas de Ulla (Lugo). Polo momento, abarca unhas 2000 UGM, e o traballo de campo será realizado polo veterinario Jose Luis García Quinteiro.