CURSOS DE TELEFORMACIÓN (COOPERATIVISMO)

A Dirección Xeral de Relacións Laborais ven de ofertar diversos cursos para cooperativistas e persoas traballadoras de cooperativas. Versarán sobre Formación Cooperativa Básica, Formación Cooperativa en Xestión e Dirección, Habilidades Sociais Básicas en Cooperativas, Marketing, Resposabilidade social, Planeamento estratéxico e igualdade de xénero.
Os interesados poden informarse en www.cooperativasdegalicia.coop ou no tfno 981563252