Superadas las 500 explotaciones en el Programa de Mejora de Calidad de la Leche


A Asociación Gandeira Central de Galicia, que ven adxudicando a ADSGestion SCG o desenvolvemento do seu Programa de Mellora de Calidade do Leite, ven de superar as 500 explotacións que activamente cofinancian o seu Control de Mamite por esta vía.