Seminario sobre mastitis


O vintenove de xuño o grupo de Mamite de ADSGestion SCG celebrou un novo seminario formativo sobre o tema "Ferramentas Complementarias para o control da Mastite".
A dinamización do seminario correu a cargo de Maite Bastero Rezola, da División Veterinaria de Boehringuer Ingelheim España, S.A.
Como finalización, Maite Bastero presentou os resultados dunha proba de campo realizada co antimamario Ubrolexin.