Creada a ADSG GALICIA CENTRO, que fusionará 5 ADSG


Estanse a realizar os trámites para a legalización da nova ADSG GALICIA CENTRO, entidade na que se fusionarán as ADSG de Abadin, Salus Bovis, de Guitiriz, Compostela e San Lorenzo de Irixoa.
A nova ADSG estará formada por maís de cincocentas explotacións de vacún, con máis de 15000 UGM, e levará a cabo un programa zoosanitario en común que será xestionado por ADSGestion SCG.
A ADSG Galicia Centro conformarase como unha das agrupacións de defensa sanitaria gandeira máis grandes de Galicia e da Cornixa Cantábrica. Está previsto a ampliación do seu ámbito de actuación a outros concellos do entorno, xa que a nova iniciativa permitirá superar atrancos de tipo localista que dificultaban ata o momento a ampliación.