A AGCG INICIA O PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE EXPLOTACIONS


ADSGestion SCG ven de concertar coa consultora Serclivet e a entidade de certificación CERTICAR o procedemento para iniciar a certificación de máis de 70 explotacións de vacún productoras de leite asociadas á Agrupación Gandeira Central de Galicia, e que veñen desenvolvendo o seu programa de mellora da calidade do leite.
Neste proceso de certificación, ADSGestión aportará o asesoramento ás explotacións que participan no programa, empregando o Know-how, e o sistema de xestión documental de SERCLIVET. A entidade que realizará a certificación será CERTICAR, que é pioneira no control de calidade de produccións animais, e dispón de diversas acreditacións outorgadas pola ENAC.
O pasado 10 de decembro, responsables de ADSGestion e SERIVET Veterinaria SL, xunto con técnicos de campo de ambas empresas, mantiveron una reunión en Guitiriz con Ileana Calixto, Directora Xeral de CERTICAR e mais con Javier Miguelez, Responsable de SERCLIVET SL.
Está previsto que ó longo do mes de xaneiro comecen os cursos de formación para os gandeiros integrados no programa de certificación.