Nova Imaxe Corporativa do Grupo ADSGestion


ADSGestion, SCG, ven de estrenar o seu novo logotipo, que foi deseñado por la empresa Ars logo design.
A nova imaxe actualizará a que viña sendo empregada dende o ano 2003, e será paulatinamente incorporada en todas as pubricacións, webs, etc, xeneradas pola empresa.