ADSGestion crea un Servizo de Identificación de Bovino


Diante das demandas dos gandeiros integrados nas agrupacións, ADSGestion procedeu á incorporación dun novo facultativo veterinario para realizar o control da Identificación Bovina dentro de varias das ADSG que teñen contratados os nosos servizos.
A identificación dos animais, xestión de altas/baixas, duplicados, etc, realizarase nas propias explotacións. A veterinaria responsable do Servizo, Amalia Vidal visitará con periodicidade semanal os distintos concellos, actuando a demanda dos gandeiros.
O sistema é cofinanciado polas ADSG e os propios gandeiros, para tentar que o custe sexa asumible polas explotacións.
Na actualidade, o servizo está a disposición dos gandeiros da ADSG GALICIA CENTRO, que engloba más de 500 explotacións, aínda que hai varias outras ADSG valorando a súa implantación.